SYGNALIZACJE ŚWIETLNE

W ramach naszej działalności oferujemy realizację projektów z zakresu sterowania ruchem drogowym tj. w szczególności projektów ruchowych sygnalizacji świetlnych. Projektujemy sygnalizacje począwszy od wahadłowych poprzez stałoczasowe oraz akomodacyjne zarówno izolowane jak i z koordynacją, z priorytetem dla transportu zbiorowego lub bez. Algorytmy sterowania akomodacyjnego zapisujemy w postaci schematów blokowych lub w inny sposób wymagany przez zamawiającego.