O NAS

Wykonujemy pomiary ruchu w szczególności drogowego. Zajmujemy się również projektowaniem rozwiązań sterowania ruchem drogowym, zwłaszcza dotyczy to projektów ruchowych sygnalizacji świetlnej. Braliśmy udział w realizacji najbardziej złożonych tematów z zakresu pomiarów ruchu realizowanych w Polsce. Wykonaliśmy pomiary ruchu w wielu przekrojach drogi z największym natężeniem ruchu w Polsce tj. S8f w Warszawie. Wykonywaliśmy pomiary z czytaniem tablic rejestracyjnych w najtrudniejszych lokalizacjach oraz przy bardzo dużych natężeniach ruchu i prędkościach.

Z powodzeniem wykonywaliśmy różnego rodzaju zadania m.in.:
• pomiary natężenia ruchu w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2015
      Pomiary za pomocą rejestracji wideo w kilkudziesięciu punktach pomiarowych
• badania kordonowe i pomiary natężenia ruchu w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego
      Pomiary ze strukturą rodzajową za pomocą rejestracji wideo. Odczytaliśmy setki tysięcy tablic rejestracyjnych w całodobowych pomiarach kordonowych w tym w lokalizacjach o przekroju 4+4 i autostrada przekrój 3+3 oraz ruchu dochodzącym do 90 000 pojazdów na dobę. Wykonaliśmy również pomiary natężenia ruchu na 81 węzłach i skrzyżowaniach (ponad 600 relacji pomiarowych) oraz 103 przekrojach.
• sprawdzające pomiary natężenia ruchu
      Pomiary za pomocą rejestracji wideo sprawdzające prawidłowość działania stacji ciągłego pomiaru ruchu na drogach administrowanych przez GDDKiA.
• pomiary źródło - cel z czytaniem tablic rejestracyjnych
• pomiary ruchu wraz z weryfikacją wskaźników rezultatu do rozliczeń projektów unijnych (obliczenia oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych)
• pomiary na przejazdach kolejowych
• prognozy ruchu

Zrealizowaliśmy zamówienia na rzecz m.in.:
• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku,
• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy,
• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi,
• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Opolu,
• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie,
• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie (w tym
  pomiary na drodze krajowej S8f w Warszawie z największym ruchem w Polsce z
  SDR wynoszącym ponad 170 000),
• Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze",
• Urzędu Miasta Białystok,
• Urzędu Miasta Świnoujście,
• Urzędu Miasta Sędziszów,
• Urzędu Miasta Siedlce,
• Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni,
• Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.,
• oraz na rzecz wielu przedsiębiorstw prywatnych.

Nasz zespół tworzą osoby z wykształceniem wyższym uzyskanym na Politechnikach Warszawskiej, Białostockiej oraz na Uniwersytecie Warszawskim, w takich dziedzinach jak sterowanie ruchem w transporcie, elektronika, matematyka. Realizujemy pomiary ruchu drogowego przy pomocy metody wykorzystującej wideorejestrację, która, wraz z stosowanym przez nas specjalistycznym oprogramowaniem, pozwala na uzyskanie najwyższej dokładności spośród znanych nam metod pomiarów. Nasza firma wykonująca pomiary ruchu drogowego wyróżnia się własnym systemem kontroli jakości pomiarów.

Jeśli szukasz wykonawcy pomiarów ruchu lub projektów sygnalizacji świetlnej zapraszamy do kontaktu i współpracy.